Pages

Monday, 9 April 2012

JAGA mULut ELaK doSA


  • bERcAkAP pERkaRA yANg PerLU sAHajA
  • ElAkKaN beRTaNYa UrUSan ORanG laIN yaNG tiDAk BERkaITan DEngAN diRI sendIri AtaU AGaMA
  • MeWujUDkaN sUAsaNa saLIng mEMPerCAyaI 
  • mEngGUNakAN kaTA-KatA YanG LemAH-LEmbuT 
  • ElaKKAN pERKatAAn YAng ERnADA mENgeJek ATau mEngHINa

No comments: